วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

ผลสอบธรรมศึกษาปี57

รายชื่อผู้สอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

ภาค ๑ (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) // 
ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี) // 
ภาค ๓ (ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี) // 
ภาค ๔ (นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์) // 
ภาค ๕ (พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ตาก) // 
ภาค ๖ (ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) // 
ภาค ๗ (เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน)// 
ภาค ๘ (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู) // 
ภาค ๙ (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด) // 
ภาค ๑๐ (อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ) // 
ภาค ๑๑ (นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์) // 
ภาค ๑๒ (ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา) // 
ภาค ๑๓ (ชลบุรี,ระยอง, จันทบุรี, ตราด) // 
ภาค ๑๔ (นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร) // 
ภาค ๑๕ (ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์) // 
ภาค ๑๖ (นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี) // 
ภาค ๑๗ (ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง) // 
ภาค ๑๘ (สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) 
สีแดง = ยังไม่มีข้อมูล
ให้ตรวจดูข้อมูลตนเองทั้งแถวว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อรวบรวมดำเนินการ
(ข้อมูลทั้งหมดนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มิได้เป็นผู้จัดพิมพ์ ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขที่ต้นสังกัดเพื่อดำเนินการ)

รายชื่อผู้สอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗
ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)

ภาค ๑-๒-๓,๑๒-๑๓ (ธ) : นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท-อุทัยธานี, ปราจีนบุรี-สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด // 
ภาค ๔,๕,๖,๗ (ธ) : นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, กำแพงเพชร-พิจิตร, สุโขทัย-ตาก, พิษณุโลก-อุตรดิตถ์, ลำปาง- แพร่, พะเยา-น่าน, เชียงราย, เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน. // 
ภาค ๘ (ธ) : อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, เลยสกลนคร, หนองบัวลำภู. // 
ภาค ๙ (ธ) : ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด. //
ภาค ๑๐ (ธ) : อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ. // 
ภาค ๑๑ (ธ) : นครราชสีมาชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์. // 
ภาค ๑๔,๑๕ (ธ) : นครปฐม-สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์. // 
ภาค ๑๖,๑๗,๑๘ (ธ) : นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง, สงขลา-สตูล, พัทลุง, ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส. 
สีแดง = ยังไม่มีข้อมูล
ให้ตรวจดูข้อมูลตนเองทั้งแถวว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อรวบรวมดำเนินการ
(ข้อมูลทั้งหมดนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มิได้เป็นผู้จัดพิมพ์ ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขที่ต้นสังกัดเพื่อดำเนินการ)

ผลสอบนักธรรมชั้นตรีปี2557

รายชื่อผู้สอบ นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗
ส่วนกลาง

สำนักเรียนที่ไม่มีผู้สอบได้ : วัดอนงคาราม, วัดนาคกลาง, วัดศรีสุดาราม, วัดอมรคีรี.

ให้ตรวจดูข้อมูลตนเองทั้งแถวว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อรวบรวมดำเนินการ
(ข้อมูลทั้งหมดนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มิได้เป็นผู้จัดพิมพ์ ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขที่ต้นสังกัดเพื่อดำเนินการ)
                                                                                                                                  
รายชื่อผู้สอบ นักธรรมชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

ภาค ๑ (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) // 
ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี) // 
ภาค ๓ (ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี) // 
ภาค ๔ (นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์) // 
ภาค ๕ (พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ตาก) // 
ภาค ๖ (ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) // 
ภาค ๗ (เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน)// 
ภาค ๘ (อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู) // 
ภาค ๙ (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด// 
ภาค ๑๐ (อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ) // 
ภาค ๑๑ (นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์) // 
ภาค ๑๒ (ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา) // 
ภาค ๑๓ (ชลบุรี,ระยอง, จันทบุรี, ตราด) // 
ภาค ๑๔ (นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร) // 
ภาค ๑๕ (ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์) // 
ภาค ๑๖ (นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี) //
 ภาค ๑๗ (ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง) // 
ภาค ๑๘ (สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) 
สีแดง = ยังไม่มีข้อมูล
ให้ตรวจดูข้อมูลตนเองทั้งแถวว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อรวบรวมดำเนินการ
(ข้อมูลทั้งหมดนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มิได้เป็นผู้จัดพิมพ์ ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขที่ต้นสังกัดเพื่อดำเนินการ)

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัดธรรมกาย

รวยอ่ะ !
เงินเก่ายังไม่คืน แต่มีเงินซื้อที่ดินผืนใหม่
ธรรมกายเจรจาซื้อที่ดินศุภชัยที่ถูกอายัดทรัพย์
ใช้ในโครงการสร้างเจดีย์ทัตตชีโว
จิ๊บๆ แค่ 40 ล้าน ! 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกราบนมัสการ พระภาวนาวิริยคุณ หรือหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย การเข้าพบหลวงพ่อทัตตชีโวครั้งนี้ นายเผด็จได้หารือ 2 ประเด็น คือ 1. การคืนเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นที่นายศุภชัยนำมาบริจาคให้กับวัดพระธรรมกายและพระ 2 รูป จำนวน 819 ล้านบาท และ 2. กรณีวัดพระธรรมกายติดต่อขอซื้อที่ดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีคำสั่งอายัดไว้


แหล่งข่าวจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เปิดเผยว่า เรื่องการเจรจา “ขอคืนเงิน” ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นที่นายศุภชัยบริจาคให้กับวัดพระธรรมกายจำนวน 819 ล้านบาท