วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พ่อหลวง

สิ่งประดิษฐ์สุดยอด ฝีมือพ่อหลวง ทรงประดิษฐ์เพื่อประชาชน ตลอดการครองราชย์ 70 ปี
 kingb231059
ตลอดการครองราชย์ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระองค์ทรงงานหนักมากมาย และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีอัจฉริยภาพในทุกด้าน พระองค์ทรงค้นคิดและทรงประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนคนไทย และหวังให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Global Leader Award จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)   รวมถึงสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IFIA) ประเทศฮังการี ทูลเกล้าฯถวายถ้วยรางวัล IFIA CUP 2007 สืบเนื่องจากพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ ทำให้วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีในยุคนั้น มีมติกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์โลก” (International inventor's day convention: IIDC)
kingdip23
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 รัฐบาลถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ครั้งหนึ่งเมื่อแม่เล่าถึงพ่อ ....
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ เกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักข่าวหญิงจากสโมสรนักข่าวหญิงแห่งประเทศไทยจำนวน ๓๑ คนเข้าเฝ้าฯรับพระราชกระแส ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน และ ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะที่มาเข้าเฝ้าฯด้วย
       
       ในการนี้ทรงมีพระราชกระแสเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นักข่าวหญิงบางคนบันทึกไว้มีข้อที่น่าสนใจ เช่น
       
       เรื่องดูแลในหลวง
       “...ต้องดูแล เพราะว่า บางครั้งท่านเพลินกับงาน จะออกมาเสวยก็ช้า ต้องคอยเคาะประตู คอยเข้าไปเฝ้า แล้วก็เวลาหลังจากประชวรเป็นปอดบวมเลยคอยห่วง ตอนนี้ท่านก็ยิ่งพระชมน์มากขึ้น ยิ่งทำงานหนักใหญ่...
       
       เรื่องพระบารมีของในหลวง 
       “...พระอาจารย์ต่างๆ ฉันต้องเรียกว่า พระอริยเจ้า เพราะว่าท่านปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ ที่ไปกราบท่านอาจารย์ฝั้น ท่านอาจารย์บัว ท่านอาจารย์วัน คือ ท่านก็ล้วนแต่บอกกับฉันทั้งนั้นว่า เสด็จฯไหนๆนี่ไม่ต้องกลัวหรอก เพราะ พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       
       เรื่องในหลวงคือรัชกาลที่ ๔ มาเกิด
       นักข่าวหญิงกราบบังคมทูลว่า จริงหรือเปล่าเพคะที่มีคนเขาว่า ท่านอาจารย์ฝั้นบอกกับคนอื่นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือรัชกาลที่ ๔ มาเกิด?”
       
       สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงตอบว่า
       “อ้อ ถ้าเผื่อท่านอาจารย์ฝั้นกล่าว ก็อาจจะเข้าเค้า ฉันไม่ทราบ เพราะไม่เคยกล่าวกับฉัน ทราบแต่ว่าท่านบอกว่า พระเจ้าอยู่หัวองค์นี้มีบุญมาก เพราะว่า ท่านทำแต่ความดี แล้วก็มุ่งมั่นแต่ความดี ที่หลวงปู่โต๊ะท่านบอกว่า คนโง่ถึงจะไม่รู้ว่า พระมหากษัตริย์พระองค์นี้เป็นอย่างไร คนโง่เท่านั้นที่จะด่าว่าแล้วท่านบอกว่าไม่เป็นมงคลเลยกับตัวเขาเอง บอกว่าถึงเขาจะห้อยพระ ถึงเขาจะมีของดีอะไรก็ตาม ท่านบอกยังไม่มีความดีเป็นรากฐานแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะคุ้มครองได้ บอกคนนี่ต้องมีความดีอยู่ในตัว...
       
       เรื่องในหลวงไม่นินทาใคร
       “...พระเจ้าอยูหัวนี้ แม้แต่อยู่ลำพัง ไม่เคยเห็นท่านรับสั่งอะไรที่ไม่ควร ไม่เคยโปรดเลยที่จะว่าใคร นินทาใคร ท่านไม่มีเลย ท่านไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ใครเลย แม้แต่อยู่ลำพังนี่ท่านก็จะพูดสิ่งที่สร้างสรรค์ทั้งนั้น ท่านจะสนุก อย่างเรื่องดนตรี เรื่องเรือใบ ตอนนี้ท่านก็สนุกกับงานพัฒนา ท่านก็พูดแต่พัฒนาแผนที่ของท่าน ท่านไม่รับสั่งเรื่องที่ไปกระทบหรือใส่ร้าย หรืออะไรกับใครต้องคนอยู่ใกล้พระองค์นี่ถึงจะเห็น แล้วท่านทำอะไรท่านก็ทำเองหมดเลย อย่างจะเสด็จฯ ภาคใต้นี่ ท่านก็แพ็คของเอง ในการแต่งพระองค์ก็ไม่สนพระทัยเลย ขำ ...เมื่อตอนท่านหนุ่มๆ บอกว่า ท่านตัดผม (ทรงพระสรวล) ในหลวงตัดผม ที่แท้แม้แต่จะส่องกระจกนานๆก็ไม่ส่อง ไม่สนพระทัย...
       
       เรื่องฉุดพระบาท 
       “...พระเจ้าอยู่หัวบอกว่า...นี่นะอันตรายอย่างหนึ่ง เขานึกว่าเราไม่ใช่คน นึกว่าเราเป็นเทวดา จะบอกว่าเท่าไหร่ๆก็ไม่ฟัง พูดอธิบายเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟัง แย่งกันฉุดพระบาทของพระเจ้าอยู่หัว ท่านบอกว่าอย่างนี้ก็ล้มสิ ต่างคนต่างจะเอาพระบาทขึ้นไปบนหัว คนนั้นแย่งข้าง คนนี้ก็แย่งอีกข้าง เรื่องนี้นานมาแล้ว...
       
       เรื่องถวายน้ำอัดลม 
       “...พระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกัน เขาเห็นทรงเหน็ดเหนื่อย เหงื่อไหลเขาวิ่งมาอุตสาห์เอาแก้วมาเปิดน้ำอัดลมให้ ขนาดจนๆ นี่วิ่งเอามาให้ พวกทหารองครักษ์บอกเสวยไม่ได้ แต่ท่านก็เสวย รับสั่งว่า ไม่ได้ เสียน้ำใจเรื่องนี้ก็นานมาแล้ว พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเข้าใจ ฝ่ายอารักขาก็รักและเป็นห่วง...

       
       ตอนหนึ่งจากหนังสือ คือรักแห่งราชัน พระมิ่งขวัญคู่แผ่นดิน 

        โรม บุนนาค เรียบเรียง


ผู้จัดการออนไลน์
14 ตุลาคม 2559 วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มรณภาพ !

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มรณภาพ !


สิ้น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ
       การสูญเสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์ไทยระดับ สมเด็จพระราชาคณะในครั้งนี้ เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 11 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริรวมอายุ 86 ปี พรรษา 65

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

ผลสอบบาลีสนามหลวง ปี 2559ผลสอบบาลี ปี 2559
ค้นหารายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษาได้ พ.ศ. 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลี/บาลีศึกษา ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) ปี พ.ศ.2559