วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แต่งตั้งสมณศักดิ์ ปี59

เปิดรายชื่อสมเด็จ-พระราชาคณะ 159 รูป ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9


เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาเถรสมาคม(มส.) พิจารณารายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ให้เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ โดยในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธ.ค.2559 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ 159 รูป

พระพรหมคุณาภรณ์

โดยมีสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ 1 รูป คือ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.9) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาส นามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

ทั้งนี้พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.9) ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปสุดท้ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผลสอบนักธรรม ปี 59


คลิกที่จำนวนผู้สอบได้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)


ภาคมหานิกายนักธรรมธรรมศึกษาหมายเหตุ
ตรีโทเอกตรีโทเอก
นนทบุรี๕๗๒
ปทุมธานี๕๓๘
สมุทรปราการ๖๖๘
๑๑นครราชสีมา๑,๘๖๘
๑๑บุรีรัมย์๑,๕๙๘
๑๑ชัยภูมิ๗๕๕
๑๑สุรินทร์๑,๑๐๐
๑๒ปราจีนบุรี๖๗๓
๑๒สระแก้ว๗๘๒
๑๒นครนายก๓๔๒
๑๒ฉะเชิงเทรา๙๙๐
๑๓ชลบุรี๑,๘๐๓
๑๓ระยอง๑,๐๖๓
๑๓จันทบุรี๘๖๒
๑๓ตราด๓๙๗
๑๔นครปฐม๘๗๙
๑๔สุพรรณบุรี๑,๑๗๗
๑๔กาญจนบุรี๑,๐๔๖
๑๔สมุทรสาคร๕๔๐
๑๘สงขลา๗๗๒
๑๘พัทลุง๒๒๑
๑๘สตูล๘๓
๑๘ปัตตานี๘๒
๑๘ยะลา๖๒
๑๘นราธิวาส๗๘

 

คลิกที่จำนวนผู้สอบได้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)

ภาคธรรมยุตนักธรรมธรรมศึกษาหมายเหตุ
ตรีโทเอกตรีโทเอก
นนทบุรี(ธ)๓๑
ปทุมธานี(ธ)๔๘
พระนครศรีอยุธยา(ธ)๑๗๑
อ่างทอง(ธ)
สระบุรี(ธ)๓๙
ลพบุรี(ธ)๕๐
สิงห์บุรี(ธ)๕๗
ชัยนาท(ธ)
อุทัยธานี(ธ)๑๓
๑๒ปราจีนบุรี(ธ)๓๕
๑๒สระแก้ว(ธ)
๑๒นครนายก(ธ)๓๖
๑๒ฉะเชิงเทรา(ธ)๒๙
๑๓ชลบุรี(ธ)๖๐
๑๓ระยอง(ธ)๖๘
๑๓จันทบุรี(ธ)๗๓
๑๓ตราด(ธ)๒๕
๑๔นครปฐม(ธ)๕๕
๑๔สุพรรณบุรี(ธ)๑๐
๑๔กาญจนบุรี(ธ)๓๖
๑๔สมุทรสาคร(ธ)๒๕
๑๕สมุทรสงคราม(ธ)๑๔
๑๕ราชบุรี(ธ)๒๔
๑๕เพชรบุรี(ธ)๑๘
๑๕ประจวบคีรีขันธ์(ธ)๓๖
๑๖นครศรีธรรมราช(ธ)๑๔๗
๑๖สุราษฎร์ธานี(ธ)๑๒
๑๖ชุมพร(ธ)๕๓
๑๗ภูเก็ต(ธ)
๑๗พังงา(ธ)๑๒
๑๗ระนอง(ธ)
๑๘สงขลา(ธ)๑๐๘
๑๘สตูล(ธ)
๑๘พัทลุง(ธ)๒๑
๑๘ปัตตานี(ธ)
๑๘ยะลา(ธ)
๑๘นราธิวาส(ธ)

สมณศักดิ์ ปี 59

มส.เลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์พระเถระ 159 รูป พระพรหมคุณาภรณ์วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ขึ้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
รายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์จำนวน 159 รูป เนื่องในวาระพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งคาดว่ารายชื่อดังกล่าวจะได้รับการเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ และขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
โดยมีรายชื่อดังนี้ สมเด็จพระราชาคณะ ได้แก่
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์,

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พ่อหลวง

สิ่งประดิษฐ์สุดยอด ฝีมือพ่อหลวง ทรงประดิษฐ์เพื่อประชาชน ตลอดการครองราชย์ 70 ปี
 kingb231059
ตลอดการครองราชย์ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระองค์ทรงงานหนักมากมาย และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีอัจฉริยภาพในทุกด้าน พระองค์ทรงค้นคิดและทรงประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนคนไทย และหวังให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Global Leader Award จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)   รวมถึงสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IFIA) ประเทศฮังการี ทูลเกล้าฯถวายถ้วยรางวัล IFIA CUP 2007 สืบเนื่องจากพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ ทำให้วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีในยุคนั้น มีมติกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์โลก” (International inventor's day convention: IIDC)
kingdip23
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 รัฐบาลถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว