วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระธรรมเมธาภรณ์

ขอถวายความอาลัยแด่...
พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย


ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา ๐๓.๒๐ น. 
วันนี้ (๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘ ) ด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริอายุ ๘๑ ปี

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อคูณในหลวง-พระราชินี-พระบรมวงศานุวงศ์
พระราชทานพวงมาลา 12 พวง

ด้านศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศหลั่งไหลกราบเคารพศพแน่นศาลา 25 ปี มข.ตั้งแต่เช้า โดยสวดพระอภิธรรมศพ 18.00 น. วันนี้ คืนแรก...
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 พ.ค.58 ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รอง ผวจ.ขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม กำหนดพิธีการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะรับสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ


ประชาชนหลั่งไหลไหว้สรีระสังขาร หลวงพ่อคูณ

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทาน พวงมาลาพระราชทาน 12 พวง ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกับทางจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกำหนดพิธีการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ โดยเฉพาะกับการจัดเตรียมสถานที่ภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะรับสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
อย่างไรก็ตาม ตามกำหนดการของการเคลื่อนย้ายสรีระสังขาร จากศาลา 25 ปี มข. มายังศูนย์ประชุมฯ เวลา 14.30 น. จะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จาก ศาลา 25 ปี ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ในเวลา 18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 17-23 พ.ค. ทั้งนี้ กองอำนวยการงานบำเพ็ญกุศลฯ ได้กำหนดให้คณะศิษยานุศิษย์ได้เคารพศพในเวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน รวมทั้งการให้ศิษยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพศรัทธาจากทั่วทั้งประเทศได้กราบขอขมา และเคารพสรีระสังขารด้วย

ต่อแถวเนื่องแน่น ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขณะที่ บรรยากาศที่ศาลา 25 ปี ม.ขอนแก่น ประชาชนจำนวนมากจากทั่วทั้งประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงเดินทางมาขอขมาและเคารพสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ทยอยกันเดินทางมาที่ศาลา 25 ปี ตลอดตั้งแต่ทั้งคืนที่ผ่านมา อีกทั้งพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ จากวัดต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ ยังคงได้เดินทางมาร่วมในพิธีเคารพศพอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ขณะเดียวกัน ก็มีประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อคูณ ต่างพากันมาตั้งโรงทาน เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงานในพิธี ได้รับประทานอาหารและน้ำดื่มฟรีกันอีกด้วย

ข่าวไทยรัฐ: 17 พ.ค.58

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หมู่บ้านศีล 5

ปลดฟ้าผ่าเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
ข้อหา "ไม่สนอง" โครงการหมู่บ้านศีลห้า
ญาติโยมร้องผู้ว่าขอความเป็นธรรม

พระธรรมปัญญาภรณ์
(ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.
7)
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี2 พ.ค. 58 ชาวบ้านจากตำบลโคกหม้อ ตำบลบางลี่ เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง และพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดราชบุรี กว่า 300 คน รวมตัวเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมที่จวนบ้านพักของ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำโดย นางประครอง ควรคิด ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลโคกหม้อ ถือหนังสือขอความเป็นธรรม เพื่อมายื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในกรณีพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 15 มีหนังสือแจ้งถึงเจ้าคณะอำเภอทุกแห่ง ในคำสั่งด่วนที่สุด ที่ กภ.15 80/2558 มีรายละเอียดว่า ได้แต่งตั้งให้พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต รองเจ้าอาวาสคณะจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก เป็นผู้รักษาการแทนพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ช่วยรับภาระงานของคณะสงฆ์จังหวัด เมื่อวันที่ 29 เม.ย.58 ที่ผ่านมา
นางประครอง ควรคิด ตัวแทนชาวบ้านที่มารวมตัวกล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 เม.ย.58 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดได้มีการประชุมในวาระประจำเดือน และมีการพูดถึงเรื่องการดำเนินโครงการหมู่บ้านศีลห้า ที่ดำเนินโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากที่ผ่านมา ทางผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นเลขาดำเนินโครงการไม่ค่อยเข้าร่วมประชุม ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทางพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี จึงมีแนวคิดปรึกษาหารือถึงการขอปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการบ้านศีลห้าให้มีคุณภาพ และในระหว่างประชุมนั้น มีพระรูปหนึ่งระดับอำเภอที่ร่วมประชุมคอยโทรศัพท์บอกข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม และมีการยื่นหนังสือรายงานข้อเท็จจริงของสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดออกมาว่า ทางพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ไม่ปฏิบัติตามนโยบายตามมหาเถระสมาคม และมีหนังสือด่วนให้ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมเจ้าคณะจังหวัดลบข้อมูลของที่สำรวจออกให้หมด ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง และผู้ที่ดำเนินการก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ในหนังสือกลับเขียนว่า คนนั้นได้มาสังเกตการณ์ จึงมาขอความเป็นธรรมให้ท่าน ซึ่งยังไม่มีการสอบสวนใดๆ ทั้งสิ้น โดยทั้งที่ท่านได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มาโดยตลอด และโครงการนี้ยังเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนและผู้ที่มาถือศีลอีกด้วย และมีการประชุมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง หากจะมาบอกว่าท่านไม่ได้สนับสนุนโครงการนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ต่อมา นายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ นายอำเภอเมือง ได้พาตัวแทนชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางไปที่วัดมหาธาตุวรวิหาร เพื่อพบเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี โดยพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัย นายนิสิต จันท์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ตั้งวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเลขาคณะกรรมการ ซึ่งระเบียบแล้ว ผอ.สำนักพุทธศาสนาต้องเป็นเลขานุการ ทำให้งานดึงกันไปกันมา ระหว่างวัฒนธรรมกับสำนักพุทธศาสนาก็อ้างกันไปมาว่า มีหน้าที่หลังได้รับแต่งตั้งจากต้นสังกัด มีการประชุม 3 ครั้ง หาคนเซ็นไม่ได้ พอมาปลายปีนี้ ทางนายสุรพล แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด มาดำรงตำแหน่ง จึงได้เปลี่ยนคำสั่งใหม่ ให้สำนักพุทธศาสนาเป็นเลขานุการตามระเบียบ อ้างว่าจะขับเคลื่อนไปได้ และมีการเปลี่ยน ผอ. สำนักพุทธศาสนาคนใหม่ มาเป็น นางกัญฐณา หินเมืองเก่า มาดำรงตำแหน่งแทน  ตอนปลายปีได้มาเยี่ยมพร้อมพูดว่า "ครูพระสอนศีลธรรมไม่ใช่หน้าที่ของสำนักพุทธ ฉันอยู่จังหวัดไหนก็ไม่เคยทำ สำนักพุทธเพียงแต่ดูห่างๆ" ถ้าสอนศีลธรรม สำนักพุทธนั้นเป็นเลขา ศูนย์ปฏิบัติการก็คือจังหวัด ส่วนศูนย์อำนวยการคือภาค  มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานศูนย์
ต่อมาก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ท่านไม่ค่อยมาทำงาน เวลามีประชุมตามตัวยากทำให้เป็นอุปสรรคเรื่อยมา จึงขอเข้าไปปรึกษาสมเด็จฯ ไปครั้งแรกไม่พบ และบังเอิญครั้งที่ 2 ไปพบท่านที่วัดพนัญเชิง ท่านบอกว่า "ถ้าเขาไม่ทำเราก็ทำ" ดังนั้น จึงนำมาปรับปรุงเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนวันประชุมเมื่อวันที่ 29 เม.ย.58 ที่ผ่านมานั้น ไม่ใช่การประชุมโครงการรักษาศีล 5 แต่เป็นการประชุมธรรมดาตามปกติ มีวาระการประชุม ในประชุมได้พูดว่า ฉันจะเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ไม่ใช่การลบล้าง ซึ่งได้มองวิธีการ อยากจะให้พระสงฆ์เป็นผู้นำ เพราะพระสงฆ์อยู่ในฐานะเป็นผู้นำทางด้านศีลธรรม และให้ทางราชการเป็นฝ่ายสนับสนุน เพราะว่าราชการฝ่ายบ้านเมืองมีภาระมาก คิดจะเปลี่ยนตรงนี้แค่นั้น แต่ก็จะต้องขออนุญาตทางศูนย์ที่วัดปากน้ำก่อน และจะเอาเรื่องโครงการหมู่บ้านศีล 5 ไปพูดอีกทีหนึ่ง ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และก็รอรับการอนุญาตจากทางมหาเถระสมาคมก่อน ซึ่งไม่ได้ทำโดยพลการ แต่เป็นวิธีการ โดยโครงการยังเป็นของเดิม แต่วิธีการจะขออนุญาตทำ ซึ่งสิ่งที่ออกมา มีเนื้อหาว่าจะลบล้างโครงการ ซึ่งยังไม่ได้ทำเลย จะลบล้างได้อย่างไร แต่จะต้องประชุมอีกครั้งหนึ่งปลายเดือนพ.ค.58 นี้ ทั้งนี้ เป็นการเกริ่นล่วงหน้าว่า จะมีการประชุมปลายเดือนนี้ และจะนำเข้าในระเบียบวาระประชุมได้ อยู่ในวาระที่ 2 เท่านั้น
สมเด็จฯได้โทรเรียกเจ้าคณะภาค ขณะนั้นอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ไปพบบอกด้วยวาจา "ให้ไปพักเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี"ไม่ต้องพูดอะไร ให้รีบกลับไปปฏิบัติโดยเร็ว ขณะที่ภาคจะกลับนั้น ฉันได้พูดคำหนึ่งว่า ธรณีนี่นี้เป็นพยาน
อย่างไรก็ตาม นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกเดินทางไปพบพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 15 ตั้งแต่ช่วงเช้า และได้โทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าคณะจังหวัด อย่าเพิ่งลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งบรรยากาศภายในวัดดังกล่าว มีพุทธศาสนานิกชนที่ทราบข่าว ต่างทยอยเดินทางมาที่วัดเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกันอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้กำลังและยืนหยัดว่า จะขอเรียกร้องขอความเป็นธรรมคืนตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดให้พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร พร้อมทั้งให้ยกเลิกคำสั่งโดยเจ้าคณะภาค 15 ต่อไป
                                                                 
                                                                                                        ข่าว : แนวหน้า   3 พฤษภาคม 2558

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

เนปาล

Help Nepal !
สังฆราชไทยประทาน 2 ล้าน
เจ้าคุณธงชัย เจ้าคุณวีรยุทธ คุณหญิงหน่อย
สามประสานช่วยเนปาลบรรเทาวิปโยคภาพ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานเงินสด จำนวน 2 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ชาวเนปาล ซึ่งเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในรอบ 80 ปี มีคนตายและบาดเจ็บมหาศาล ทั้งนี้ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำส่งต่อพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุธ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เพื่อมอบให้แก่รัฐบาลเนปาลผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

26 เมษายน 2558